Съветът на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не прие подадената преди седмица оставка на Петър Илиев от длъжността му като изпълнителен директор на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, съобщават от NOVA.

Илиев депозира оставката си в деловодството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД миналата седмица. Това се случи на фона на поредица скандали, в които бе замесено името на Илиев, но не бяха посочени мотиви за това решение.

Напоследък ръководството на НЕК беше обвинявано от едрия бизнес за високата цена на тока за фирмите на свободния пазар. Сериозно напрежение имаше и заради обявен търг за продажба на електроенергия, чиито условия бяха променени и предизвикаха съмнения за корупция и игра “на тъмно” в полза на определен играч.

Тогава Асоциацията на организациите на българските работодатели изрази остро и категорично несъгласие с начина, по който НЕК планира да реализира електроенергията, генерирана от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на свободния пазар. Според работодателската асоциация зададените предварително условия предлолагат, че цялото количество ток ще бъде купено само от един купувач, а така цените можело лесно да се манипулират.