Сталин влиза в час в основно училище и се обръща към учениците:
- Ученици имате ли някакви въпроси към мен?
Мълчание ...
Петя Иванов става и казва:
- Имам 3 въпроса
1. Кой уби другаря Киров?
2. Защо хората живеят в мизерия?
3. Защо в страна се нарушават правата на човека ?
В същия момент звъни училищния звънец и всички деца се зативчват навън. В началото на 2-рия час Сталин отново пред учениците и казва:
- Имате ли някакви въпрос?
Вовачка става и казва:
- Имам 5 въпроса:
1. Кой уби другаря Киров?
2. Защо хората живеят в мизерия?
3. Защо в страна се нарушават правата на човека ?
4. Защо звънеца удари 20 минути по-рано?
5. Къде е Петя Иванов?