Вървят трима арменци по улицата, пред тях се разхожда красива девойка. Единият арменец казва:
- Ех, за да преспя с такава девойка, бих дал и пет хиляди! Вторият:
- Какви пет, аз и десет не бих пожалил!
Третият:
- Абе, вие добре ли сте?! Такава красавица трябва да първо да я облечеш, да я обуеш, да й подариш скъп автомобил, да я водиш всяка вечер на ресторант!
Девойката се обръща:
- Извинете, а кой от вас се обади трети?
Арменците:
- Върви си, върви си, не се бъркай в чужди разговори...