Резултати от проведена анкета сред учителите с въпрос:
"За какво мечтаете?"
Над 85 процента са отговорили:
"За заплата на ватман в София".