- Как са произлезли гущерите?
- Един габровец започнал да отглежда крокодил...