Прибира се мъж неочаквано от командировка вкъщи, заключва гардероба и казва на жена си:
- А сега да си поговорим насаме.