Две блондинки се изгубили в една гора. Вървяли и викали "Пооомооощ!Помоощ!" но никой не ги чувал... Накрая съвсем се отчаяли. Тогава едната казала:
- Искаш ли да викаме заедно?
- Да.
- Добре на 3. 1... 2... 3...
- ЗАЕДНООО! ЗАЕДНООО!