Организатор на сватби:
- Не трябва да се слагат масите под буквата "П".
- Защо?
- Защото след третия тост за гостите става лабиринт.