Свещеник към пияница:
- Страхувам се, сине мой, че няма да се видим в рая...
- Отче, какви ги разправяте! Какво сте се сторил?