Влиза един пиян в магазин за хранителни стоки, отива до щанда с безалкохолното:
- Един шшшшшшшшшшш- шшшшшшшшш- шшшшш шшшшш.
Един шшшшшшшшшшввввв-шшшшшшш шшшшшввввеее.
Един шшшшшшш шшшшшшшша ви е*а майката.