Когато мъжа се прибира рано си мисли: "Какво ли да почета?", а когото се прибира късно: "Какво ли да съчиня?"