- Слуша ли президента?
- Не.
- Защо?
- Той не ни слуша, че ние него ли!