Какво е съотношението между килограма, долара и лева?
Ами един килограм левове струва един долар!