- Колко депутати трябват, за да сменят електрическа крушка?
- Двайсет и един. Един я сменя, а двайсет образуват комисия, която проверява как се върши работата.