Един кандидатства за сапьорния батальон. Питат го:
- Колко пъти сте били сте женен?
- 5 пъти.
Не го взели...