В чакалнята на зъболекарски кабинет. От кабинета се носи мелодията на зъболекарската машинка и честите охкания на пациента. Чакат пет-шест човека с тъжни физиономии. В този момент влиза мъж и пита:
- Кой е последен?
- Аз! - в хор отговарят всички чакащи.