Три пъти пристига сигнал от космоса, но всички спътници излъчваха футбол...