В гората. Кумчо Вълчо се върти с новия си мотор в кръг на една гума.
Наобиколили са го горските животни. Кумчо Вълчо крещи:
- Кой има такъв мотоoooр! Кой има такъв мотоooooр!
Лъвът се ядосал и казал:
- Аз имам такъв мотор!
- Как се спирааааааааааааааааааа?