На вилата. Генко към жена си:
- Скъпа, прекопах градината, поправих оградата. Какво още има да се прави?
Жена му, умислено:
- Виаграта не беше ли за нещо друго?