Излизат двама от кръчмата.
- Хайде да ходим по жени!
- Не, аз имам млада и хубава жена...
- Ок разбрах. Отиваме у вас.