Руският народ първо пие това, което иска.
После пие каквото може.
И накрая - каквото е останало...