- Пиете ли? - пита лекар пациента си.
- Това въпрос ли е или предложение?
- Въпрос.
- Не пия.
- А ако е предложение?
- Тогава ще пийна една голяма водка.