Попитали радио Ереван:
- Защо българския президент на път за Съединените щати спешно се върна в България, а след това отново замина?
- Забравил е да си вземе вазелин. - отговорило радиото.