Поканили един генерал на прием, даван от президента. И понеже не бил наясно как да се държи в подобна обстановка, помолил един от подчинените да му каже какво да прави и говори. Подчиненият обяснил, че на такива приеми човек задължително трябва да демонстрира и чувство за хумор.
- Ето например, знаете ли каква е разликата между курортиста и прокурора?
- Не знам, - отговорил генералът.
- Ами много просто - на единия ку*ът му е отпред, а на другият по средата.
Отишъл генералът на приема и решил да блесне пред президентшата с тънко чувство за хумор. Задал й същия въпрос, но тя естествено не знаела и помолила да й каже отговора.
- Абе и аз точно не си спомням, - почесал се генералът, - но знам че на единия ку*ът му май беше отзад...