При психиатъра:
- С какво свързвате тъмно-синия цвят?
- Тъмно-синия свят го свързвам с идиотски въпроси.