- Келнер, защо в супата ми плува муха?!
- Не плува, мъртва е...