Парадокс:
Учителите една седмица вече стачкуват, а това по никакъв начин не се отразява на "работата на експертите" в МОН.